นายอนันต์ เผือกพิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นั่งนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคนใหม่

นายอนันต์ เผือกพิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  นั่งนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคนใหม่
Wednesday, 3 April 2024 - 00:00:00

นายอนันต์ เผือกพิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นั่งนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคนใหม่ แบบไร้คู่แข่ง เข้าทำงานแทน บิ๊กอุ้ม นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล นายกคนเก่าที่หมดวาระลง และขอยุติบทบาท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมฯ ครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 คน ณ ออล ไทยแลนด์ กอล์ฟ เซนเตอร์ ที่ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 โดยนายอนันต์ พร้อมพัฒนาวงการกอล์ฟอาชีพหญิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความยั่งยืน ด้วยความเป็นมืออาชีพ

การประชุมครั้งนี้เริ่มในเวลา 10.00 น. ได้รับเกียรติจาก คุณกฤษดา ตัณฑ์วิไล นายกสมาคมฯ, คุณภาณุเดช วิศิษฏ์กุล อุปนายกสมาคมฯ, คุณเรวดี ต.สุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ คุณวิรชดา แสงชาติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีสมาคมฯ และ คุณจามร จามรี นิติกร 4 การกีฬาแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมประะชุม โดย คุณภาณุเดช วิศิษฏ์กุล อุปนายกสมาคมฯ ชี้แจงถึงวาระในการประชุมให้ทราบ ก่อนเริ่มมีการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ต่อด้วยเรื่องแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จนมาถึงเรื่องแถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี 2566 ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ จนมาถึงวาระแถลงกิจการที่จะดำเนินการต่อไป และเรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วม 78 คน หลังจบรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม

ถึงวาระเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ แทนที่ นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล ที่ครบวาระลงในวันที่ 31 มีนาคม 2567 และขอยุติบทบาทเนื่องจากต้องกลับไปดูแลธุรกิจของครอบครัว และยังพร้อมสนับสนุนสมาคมฯอยู่เบื้องหลัง การเลือกตั้งครั้งนี้ที่ประชุมแต่งตั้ง คุณเรวดี ต.สุวรรณ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว โดย "โปรส้ม" รุ่งทิวา ปางจั่น ได้เสนอชื่ิอ นายอนันต์ เผือกพิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เพื่อดำรงตำแหน่ง โดยสมาชิกทั้งหมดได้ลงมติคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยการยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ไม่มีคู่แข่ง

นายอนันต์ เผือกพิบูลย์ นายกสมาคมฯคนใหม่ เผยถึงเป้าหมายในการเข้ามารับตำแหน่งนี้ว่า "ตลอดเวลา 33 ปี กับการทำงานในวงการกอล์ฟ ได้เล็งเห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นของนักกอล์ฟสตรีในบ้านเราในการแข่งขันกับนานาประเทศ และพร้อมนำเอาประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ช่วยเหลือ และพัฒนาวงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความยั่งยืน ด้วยความเป็นมืออาชีพ"

นอกจากนั้น ท่านนายกคนใหม่ ยังได้ประกาศให้ โปรเปิ้ล ษาริณี เล็กสุวรรณ เข้ามารับหน้าที่ตำแหน่งเลขาธิการสมาคมฯ ก่อนประกาศแข่งขันแมตช์แรกของซีซั่นให้เร็วที่สุด และหลังจากนี้จะใช้ "ออล ไทยแลนด์ กอล์ฟ เซนเตอร์" เป็นที่ทำการสมาคมฯชั่วคราว
ด้านคุณกฤษดา ตัณฑ์วิไล อดีตนายก เผยว่า "ที่ผ่านมาต้องขอบคุณสมาชิก และทุกหน่วยงานที่คอยสนับสนุน และช่วยเหลือการทำงานของสมาคมด้วยดีมาตลอด ก้าวต่อไปต้องขอให้นายกสมาคมฯคนใหม่ ได้พัฒนาสู่ระดับสากลในทุกๆด้าน และขอให้นักกีฬาทุกคนตั้งใจฝึกซ้อม เพื่อทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และครอบครัวต่อไป"

Comments