สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี กำหนดประชุมใหญ่สามัญฯ ที่ All Thailand Golf Center 2 เมษานี้

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี กำหนดประชุมใหญ่สามัญฯ ที่ All Thailand Golf Center 2 เมษานี้
Monday, 1 April 2024 - 00:00:00

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมีวาระสำคัญในเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ที่จะเข้ามารับหน้าที่ในอีก 4 ปี โดยงานจะมีขึ้น ณ All Thailand Golf Center สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567

ทางสมาคมได้แจ้งให้สมาชิกสามัญสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี (Tournament Player) ถึงการประชุมใหญ่สามัญที่จะมีขึ้นในวันดังกล่าว ซึ่งวาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วย การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 การแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา การแถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี 2566 ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ และแถลงกิจการที่จะดำเนินการต่อไป รวมทั้งการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน จนถึงวาระสำคัญเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ที่จะเข้ามารับหน้าที่ต่อจาก นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล ที่หมดวาระลง

credit THAI LPGA TOUR

Comments