ยินดีกับ โปรมายด์ ตรีฉัฐ จีนกลับ ขึ้นมานำ Race To Costa Del Sol