กกท. จัดศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศพร้อมเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง ภูมิภาคภาคใต้ ประจำปี 2565

กกท. จัดศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศพร้อมเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง ภูมิภาคภาคใต้ ประจำปี 2565
Monday, 23 May 2022 - 18:00:00

นักกีฬากอล์ฟภูมิภาคใต้เตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟขั้นสูง ประจำปี 2565 (SAT GOLF EXCELLENT CENTER 2022) ภูมิภาคภาคใต้

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และพันธมิตร ร่วมดำเนินการจัด โครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟขั้นสูง ประจำปี 2565 (SAT GOLF EXCELLENT CENTER 2022) ภูมิภาคภาคใต้ เพื่อการส่งเสริมนักกีฬากอล์ฟเป็นเลิศเพื่ออาชีพและนักกีฬากอล์ฟอาชีพในภูมิภาคภาคใต้ ให้มีโอกาสในการการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและระบบสถิติมาใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเป็นนักกีฬากอล์ฟอาชีพที่มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยโครงการได้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ การคัดเลือกนักกีฬากอล์ฟ เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟขั้นสูง ประจำปี 2565 (SAT GOLF EXCELLENT CENTER 2022) ภูมิภาคภาคใต้ จำนวน 24 คน โดยการคัดเลือกจากการทดสอบภาคสนาม และ GOLF SKILL TEST ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดที่ทันสมัย โครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟขั้นสูง ประจำปี 2565 (SAT GOLF EXCELLENT CENTER 2022) ภูมิภาคภาคใต้ โดยนักกอล์ฟที่ผ่านการทดสอบจำนวน 24 คน จะได้รับโอกาสในการฝึกซ้อมร่วมกับผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟชั้นนำของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในการดูแลนักกีฬากอล์ฟชั้นนำของประเทศไทย และ มีความเชี่ยวชาญในด้าน GOLF SWING BIOMECHANICS วิทยาศาสตร์การกีฬา และระบบสถิติ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในการนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวน นักกีฬากอล์ฟ นักกีฬากอล์ฟเป็นเลิศเพื่ออาชีพ และ นักกีฬากอล์ฟอาชีพ ในภูมิภาคภาคใต้ เข้าร่วมการทดสอบเพื่อคัดเลือกนักกีฬากอล์ฟ เข้าร่วม โครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟขั้นสูง ประจำปี 2565 (SAT GOLF EXCELLENT CENTER 2022) ภูมิภาคภาคใต้ ในวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2565 ณ สนาม SOUTHERN HILLS GOLF & COUNTRY CLUB จังหวัด สงขลา โดยการเข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร และ นักกีฬาที่เข้าร่วมการทดสอบทุกคนจะได้รับระบบเก็บสถิติ UPGAMES ทุกคน (จำกัดเพียง 100 คน แรกเท่านั้น) นักกีฬากอล์ฟที่ประสงค์และสนใจในการเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบโปรไฟล์มาได้ที่ SATEDP2021@GMAIL.COM และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOORK : SAT-GOLFDEVELOPMENT สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ LINE ID : @SATGDP

Sponsor

HTML tutorial

HTML tutorial

#golfddcourserayon #golfdd #thaigolfpromotion #golflife #mizuno_thailand

ติดตามทุกข่าวสารผ่านทาง LINE

ติดตามทุกข่าวสารผ่านทาง LINE

ติดตาม กอล์ฟดีดีได้ที่

Website - Golfdd.com

Website - Siam Golf

Golf Booking - Golf Booking

Blockdit - Blockdit

Facebook - Facebook Golfdd

Instagram - IG Golfdd

Line - Line Page

YouTube - Youtube Golfdd

Reference : Siamladygolf

Comments