Golfdd Talk Easy #ep3 ลูกอยู่ขอบบังเกอร์ แล้วต้องยืนในทราย ตียังไงให้ลูกวิ่งตรงไป

Golfdd Talk Easy #ep3  ลูกอยู่ขอบบังเกอร์ แล้วต้องยืนในทราย ตียังไงให้ลูกวิ่งตรงไป
Saturday, 4 April 2020 - 10:00:00

เทคนิควันนี้นำเสนอ ลูกอยู่ขอบบังเกอร์ แล้วต้องยืนในทราย ตียังไงให้ลูกวิ่งตรงไป

#เราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกัน #ไวรัสมาเราต้องรอด #คิดถึงกอล์ฟ

ติดตามทุกข่าวสารผ่านทาง LINE

ติดตามทุกข่าวสารผ่านทาง LINE

Comments