EEC (Eastern Economic Corridor Development) - ตีกอล์ฟต้องมีข้อมูล ทำไมสนามกอล์ฟในโซนพัทยา ชลบุรี ถึงมีเย๊อะ

EEC (Eastern Economic Corridor Development) - ตีกอล์ฟต้องมีข้อมูล ทำไมสนามกอล์ฟในโซนพัทยา ชลบุรี ถึงมีเย๊อะ
Thursday, 27 December 2018 - 10:00:00

EEC คือ...? - โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor Development) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการกระตุ้นจากภาครัฐ เพื่อให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ โดยเน้นยกระดับ 3 จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ในบทความนี้จะพูดถึงจังหวัดชลบุรี และระยองเป็นหลัก เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสนามกอล์ฟที่ติดกับกรุงเทพซะส่วนใหญ่ จึงยังไม่เห็นภาพชัดเจนเท่า 2 จังหวัดนี้) เป้าหมายหลักที่ภาครัฐต้องการผลักดัน EEC ให้สามารถเกิดขึ้นได้โดยเร็ว อาจสรุปได้ 3 ข้อ ดังนี้ (1) กระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน: การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ แม้จะมีแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว การใช้จ่ายภาครัฐ และภาคการส่งออกที่เริ่มฟื้นตัว แต่ยังขาดแรงขับเคลื่อนด้านการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะยกศักยภาพเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน EEC จึงเป็นความหวังที่จะดึงดูดให้เกิดการลงทุนที่ทวีคูณต่อยอดจากการลงทุนนำร่องของภาครัฐ (2) ยกระดับโครงสร้างการผลิตของไทย: เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ไทยจึงต้องเพิ่มผลิตภาพการผลิตผ่านการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่มีนวัตกรรมสูงขึ้น โดยต้องลงทุนในเครื่องจักรและ R&D มากขึ้น เพื่อนำมาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในระยะต่อไป (3) สร้างสิ่งดึงดูดการลงทุนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง: การเปิด AEC ส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนมีลักษณะเป็นตลาดเดียวกัน มีฐานการผลิตเดียวกัน การเคลื่อนย้ายแรงงาน โรงงาน หรือฐานการผลิตสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว ไทยจึงต้องพัฒนาความสามารถในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อยู่เสมอ

  • สำหรับที่มาที่ไปของโครงการ EEC นี้ จากการศึกษากรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จสูง เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นของจีน และเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ของมาเลเซีย พบว่าปัจจัยร่วมแห่งความสำเร็จของโมเดลเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญ ได้แก่ (1) ความเหมาะสมของพื้นที่ โดยทำเลตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดี เช่น ติดทะเล หรืออยู่ใกล้กับเมืองเศรษฐกิจสำคัญ และมีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ รองรับการขนส่งมวลชนและการขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคตได้ (ซึ่งตรงกับเงื่อนไขของโซน EEC ที่ติดทะเล และอยู่ใกล้กรุงเทพฯ พร้อมทั้งเป็นจุดแกนกลางของการทำธุรกิจในอาเซียนด้วยและ (2) การบริหารจัดการของภาครัฐมีประสิทธิภาพ โดยนโยบายของรัฐมีความต่อเนื่อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีสิทธิประโยชน์ที่ตรงความต้องการของธุรกิจ ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640761

แล้ว EEC มีผลอย่างไร ? - ผลที่ตามมาของ EEC หากวิเคราะห์โดยง่ายแล้ว ในกรณีที่สำเร็จ จะทำให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน และเป็นเขตธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากพอๆกับกรุงเทพฯ เนื่องจากระบบการขนส่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน เขนพื้นที่ EEC ได้รองรับไว้หมดแล้ว และส่งผลให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นค่อนข้างมาก แถมทำให้ระบายคนทำงานออกจากกรุงเทพฯได้พอสมควร - ผลพลอยได้ที่สอง นอกจากการลงทุนแล้วเขตพื้นที่นี้ยังเป็นเขตพื้นที่การท่องเที่ยว นอกจากกระตุ้นการลงทุนได้แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักลงทุนชาวต่างชาติอีกด้วย - ผลพลอยได้วงกว้างคือ ประเทศไทยจะเป็นประเทศหลักที่ นักธุรกิจที่ต้องการจับกลุ่มเอเชียตะวันออกต้องหันมาพิจารณา ซึ่งทำให้ไทยมีจุดที่เด่นกว่าประเทศอื่นๆในโซนนี้ ทั้งนี้ผลของโครงการจะไปในทิศทางไหนยังไม่แน่ชัดว่าจะสำเร็จหรือไม่อย่างไร ต้องรอติดตามข้อมูลตรงนี้เรื่อยๆว่ารัฐบาลมีการลงมือทำตามแผนที่วางไว้หรือไม่

แล้ว EEC มีผลกับสนามกอล์ฟอย่างไร ? - แน่นอนว่ากีฬากอล์ฟ รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นกีฬาสำหรับคนรวย กีฬาสำหรับนักธุรกิจสังสรรค์กัน และสนามกอล์ฟในโซนนี้มีมากกว่า 20 สนาม ซึ่งถ้าในกรณี โครงการนี้ได้รับการตอบรับ และประสบผลสำเร็จ แน่นอนว่า ตลาดสนามกอล์ฟประเทศไทยต้องไม่เป็นรองใครแน่นอน โดยเฉพาะสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงมากๆอย่าง สยามคันทรีคลับ ชาวต่างชาติที่มาเมืองไทยต้องมาที่นี่กัน - ไม่ใช่แค่สนามกอล์ฟนี้เท่านั้น สนามกอล์ฟอื่นๆก็จะพัฒนาคุณภาพสนาม เพื่อดึงดูดลูกค้า แย่ง Market Share ของสนามกอล์ฟในโซนตะวันออกกันอย่างดุเดือด เพราะถ้าไม่ปรับปรุง พัฒนารูปแบบสนามก็อาจจะอยู่ได้ไม่นาน...อนาคตสนามกอล์ฟในโซนภาคตะวันออกส่วนใหญ่อาจจะโดดเด่นกว่าสนามกอล์ฟโซนกรุงเทพฯก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน

สุดท้ายนี้แอดมินขอบอกว่า บทความนี้เป็นมุมมองของแอดมินเท่านั้น หากมีความผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยครับ และหากนักกอล์ฟท่านใดมีมุมมองหลายๆมุมมาแชร์กันได้นะครับ

golfdd #benefitforgolfers #golfpromotion #golf #EEC #กอล์ฟดีดี #จองที่นี่ #จ่ายที่สนาม

Comments