รวมโปรโมชั่นออกรอบพิเศษ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557