Rajpruek Club

ราชพฤกษ์ คลับ | Tuesday, 28 June 2022

This course is for member only

Rajpruek Club
(ราชพฤกษ์ คลับ)
เปิดให้บริการเฉพาะสมาชิก และแขกของสมาชิกเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ทางกอล์ฟดีดีจึงไม่มีข้อมูลกรีนฟีของสนามสำหรับบุคคลทั่วไป

อย่างไรก็ตาม หากเพื่อนๆ นักกอล์ฟทราบว่าสนามมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือหากท่านเป็นเจ้าของสนาม Rajpruek Club (ราชพฤกษ์ คลับ) และเห็นว่าข้อมูลของกอล์ฟดีดีไม่ถูกต้อง ทางเราต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้

กรุณา "ส่งข้อความหาเรา" เพื่อแจ้งให้เราทราบ แล้วเราจะรีบดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทันที

Website

http://www.rajpruek.com/

Telephone

0 2955 0055
0 2955 0237