The Royal Gems Golf City

เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ | Monday, 28 September 2020

This course is for member only

The Royal Gems Golf City
(เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้)
เปิดให้บริการเฉพาะสมาชิก และแขกของสมาชิกเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ทางกอล์ฟดีดีจึงไม่มีข้อมูลกรีนฟีของสนามสำหรับบุคคลทั่วไป

อย่างไรก็ตาม หากเพื่อนๆ นักกอล์ฟทราบว่าสนามมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือหากท่านเป็นเจ้าของสนาม The Royal Gems Golf City (เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้) และเห็นว่าข้อมูลของกอล์ฟดีดีไม่ถูกต้อง ทางเราต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้

กรุณา "ส่งข้อความหาเรา" เพื่อแจ้งให้เราทราบ แล้วเราจะรีบดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทันที

Website

http://www.royalgemsgolfcity.com/

Telephone

0 2577 8500